Jednotka SDH obce Jabloňany v roce 2017

Kompletní popis naší činnosti z roku 2017 včetně fotografií najdete zde:

 • Počet členů v jednotce ke konci roku je 20, z toho ukončenou povinnou odbornou přípravu za loňský rok má 9 členů.
 • V průběhu roku 2017 došlo k doplnění o dalších 7 nových členů, kde se většina aktivně zapojila do činnosti.
 • 6 členů se během roku účastnilo nově nebo v rámci povinného periodického obnovení specializačních kurzů v rozsahu 1 nebo 2 dny na stanicích HZS JMK.
 • Kromě jiné činnosti, školení nebo zásahů, JSDH se pravidelně schází zpravidla každé první nebo druhé pondělí v měsíci k údržbě techniky nebo výcviku a školení.
 • Během roku 2017 jsme měli 46 akcí, tj. zásahů na výzvu IZS prostřednictvím KOPIS (Krajského operačního střediska HZS JMK), činností pro zřizovatele (obec) nebo na vyžádání pro občany a školení nebo výcviků.
 • Na těchto akcích bylo stráveno včetně údržby techniky a vybavení 1176 hodin. Detail níže v tabulce.
 •  Loni jsme měli 10 zásahů: 4 v rámci obce nebo okolí (z toho 1 povinné neohlášené prověřovací cvičení) a zbývajících 6 v rámci naší předurčenosti k OOB po celém okrese (z toho nejvíce 29. 10. 2017 přivichřici Heward).
 •  (Pozn. Za výjezdy mimo katastr zřizovatele je obci poskytována z JMK náhrada souvisejících nákladů jako je PHM apod. Tudíž v této souvislosti nedochází k zatěžování obecního rozpočtu.)
 • Kromě zásahů nebo ostatní činnosti jsme se loni aktivně zapojili do spolupořádání kulturních nebo sportovních akcí v obci, ať již oslava výročí hasičů a obce, rozloučení s prázdninami, příprava a pomoc při rozsvěcování vánočního stromku nebo soutěž mládeže apod.
 • V loňském roce jsme za pomoci dotace z JMK na Podporu JSDH obcí pořídili nové ochranné pomůcky (3x zásahový oděv, 4x zásahovou obuv dále pak zásahové ochranné rukavice nebo kukly pod zásahové přilby (i do chladného počasí), rozdělovač a specifické vybavení pro OOB.
 • Dále nám bylo z HZS JMK bezplatně převedeno 6 kompletů (spacák, lehátko, …) pro přespání nebo ubytování při dlouhotrvajícím nasazení naší jednotky v rámci OOB.
 • Od 1. 1. 2017 došlo ke změně ve vedení jednotky, kdy jsem byl nově jmenován velitelem naší JSDH na návrh Jana Horáka, který již nechtěl pokračovat v této funkci (velitele vykonával bezchybně od roku 2012). Jsem rád, že i nadále zůstává jako zástupce velitele.

Mezi největší úkoly na rok 2018 patří spolupráce s obcí na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH (včetně využití pro SDH např. na dopravu mládeže na soutěže apod.), dále celoroční udržení činnosti a akceschopnosti naší JSDH. Touto cestou bych chtěl poděkovat především aktivním členům JSDH za jejich celoroční nasazení a pomoc. Vedení obce, spoluobčanům, našim partnerům a rodinám za podporu v naší činnosti.

Petr Machač, Jaroslav Machač

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *