Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany za rok 2018

Posted Leave a commentPosted in Činnost, Činnost JSDH

V roce 2018 jsme vyjížděli k osmi zásahům a jedenácti činnostem pro obec, nebo občany naší obce. Při zásazích, odborné přípravě a činnostech v rámci JSDH jsme strávili 1532 hodin. Pro zájemce o podrobnější informace o naší činnosti je dostupná výroční zpráva o činnosti jednotky za rok 2018.