Kolektiv mládeže SDH Jabloňany

V našem sboru kromě ostatní bohaté činnosti od roku 2011 znovu funguje kolektiv mladých hasičů (kolektiv MH). Níže v tabulce uvádíme aktuální počet členů a vývoj jejich členské základny od obnovení činností. Někteří MH nám z kategorie starších žáků již nyní „přerostli“ do dorostenců nebo i dospělých. Detail o naší činnosti za jednotlivé roky se můžete také dozvědět ve více ve výročních zprávách.

Níže v tabulce uvádíme aktuální počet členů a vývoj jejich členské základny od obnovení činností. Někteří MH nám z kategorie starších žáků již nyní „přerostli“ do dorostenců nebo i dospělých.

Počet členů MH 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Žáci 23 23 23 23 27 27 28 27 24 22
Mládež 32 32 32 32 35 33 28 27 24 22
Dorost do 18.let 9 9 9 9 8 6 0 0 0 0

Činnost MH Jabloňany

Schůzky MH Jabloňany probíhají po celý rok pravidelně jednou týdně nebo dle potřeby častěji, cca 60 schůzek v rozsahu 1 – 3 hod. Schůzky probíhají zpravidla ve středu a během sezóny realizujeme 1 nebo mnohdy i více soutěží o víkendu.
Přes zimu se schůzky konají v zasedací místnosti OÚ, zde se připravujeme mimo jiné na jarní soutěže pořádané ve vnitřních prostorách (v uzlování apod.). Cca od poloviny dubna se konají pak v Luhu na sportovní dráze a blízkém okolí, kde jsme se připravujeme na Jarní, Podzimní kola celostátní hry Plamen nebo následující soutěže v PÚ a štafetách zařazených do Okresní ligy mládeže.

Práci s mládeží, prevenci a spolupráci i mimo naši obec je u nás vyhrazen nemalý prostor – např.:

  • 2 členové jsou certifikováni pro preventivně výchovnou činnost HASÍK při Hasičském záchranném sboru JMK a činnost probíhá v rámci partnerství s místní ZŠ a dlee potřeb HZS JMK
  • 5. rokem pořádáme u nás soutěž Okresní ligy mládeže – letošního ročníku 1. října v soutěži ZPV (Závod požární všestrannosti) se účastnilo přes 300 závodníků: 25 starších a 22 mladších 5ti členných hlídek žáků a dále 57 dorostenců v 6 kategoriích jednotlivců.

MH již pravidelně pořádají (kromě sportovní činnosti):

  • sběry elektroodpadu a starého papíru v obci
  • jarní úklid v okolí obce
  • pracují na údržbě a rozšíření sportovního areálu v Luhu
  • účastní se celostátní výtvarné akce Požární ochrana očima dětí
  • a zapojují se aktivně do další činnosti sboru a mnoho dalšího

Sportovní činnost MH Jabloňany

Pravidelně se zúčastňujeme nejen celostátní hry Plamen, místních pohárů MH ale i soutěží zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko (OLM BK).

Celostátní hra Plamen, stejně jako seriál Okresní ligy mládeže Blansko (ev. Okresní ligy dorostu Blansko (OLD BK)) jsou oficiálními soutěžemi SHČMS. Soutěže Okresní ligy mládeže Blansko jsou pořádané jednotlivými SDH, ale celková organizace soutěže (pravidla, sledování výsledků, vyhlašování atd.) je pod záštitou OORM OSH Blansko (SHČMS). Více na www.oormblansko.wz.cz

Základem naší činnosti jsou pravidelné tréninky/schůzky každý týden (zpravidla středa) a během sezóny 1 nebo mnohdy i více soutěží během víkendu. Většinou se jedná o soutěže v kategoriích družstev mladších nebo starších žáků nebo doplněné i o soutěže pro dorost (jednotlivci).
Kromě pravidelných tréninků jsou mimořádně zařazovány i „Speciální tréninky“, které představují buď již tradiční několikadenní „Minisoustředění“ na konci prázdnin (před začátkem 2. poloviny sezóny) nebo intenzivnější tréninky před významnými soutěžemi nebo návštěvu specializovaných sportovišť v Boskovicích.
Kromě standardních disciplín požárního sportu si někteří naši dorostenci nově vyzkoušeli i tréninky TFA (jedná se o silovou disciplínu jednotlivců, kteří musí překonat fyzicky náročné překážky imitující podmínky zásahu hasičů– např.: transport figurýny, motání hadic, hamer box, výstup po žebříku,..,)

Organizace a zajištění činnosti MH

O sportovní družstva mládeže a dorostů se pravidelně starají nyní 2 stabilní vedoucí mládeže (trenéři) Petr Machač a Josef Havlíček ml., kteří jsou zatím zdárně doplňovány „odrostlými“ vedoucími nováčky a to Patrik Prudký (včetně získané osvědčení instruktora MH), Michal Kovář nebo příležitostně Markéta Nečasová (také osvědčení). Dále za aktivního zapojení některých rodičů (zejména pak pravidelněji: Jaroslav Machač ml. nebo Hana Kaldová),
ale i mnoha dalších.