Požár nízké budovy 6/8/2013

Posted Leave a commentPosted in Činnost, Činnost JSDH

Jednotka SDH Jabloňany vyslána Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru JMK k požáru nízké budovy, Jabloňany na začátku od Skalice, požár chaty. Po příjezdu k místu události zjištěno že se jedná o požár dřevěné boudy v plném rozsahu. Proveden průzkum místa události. Před příjezdem posilových jednotek zamezeno šíření požáru do okolí.Za pomocí vysokotlakého […]

TECHNICKÁ POMOC Odstranění stromu Jabloňany 3/8/2012

Posted Leave a commentPosted in Činnost, Činnost JSDH

Jednotce oznámen občanem Jabloňan a následně i starostem obce strom rozlomený hrozící pádem na oplocení dvou zahrad a na chodníček pro pěší využívaný dětmi chodící do sportovního areálu Jabloňany. Událost oznámena na KOPIS velitelem jednotky.Po vyhlášení poplachu v 08:07 hod jednotka vyjela na místo události. Průzkum: jedná se o vzrostlou vrbu ve svahu pro výškovou […]