S pomocí Jihomoravského kraje se nám podařilo zlepšit vybavení pro sportovní činnost Kolektivu mládeže SDH Jabloňany

Letos, podobně jako úspěšně i v minulých letech, se nám podařilo rozšířit a obnovit sportovní vybavení pro činnost mládeže. Díky spolufinancování z Jihomoravského kraje bylo letos pořízeno:

  • 8 metrová kladina s variabilní výškou 0,8 až 1,2 m
  • univerzálně variabilní sklopné i nástřikové / plnící terče pro disciplíny požárního útoku mládeže dle pravidel hry Plamen
  • sadu hadic – hadice C 52, B 75 délka 10 m

Sportovní vybaven bylo spolufinancováno pomocí dotace JMK na projekt: Dovybavení kroužku mladých hasičů SDH Jabloňany III., z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018.

Rok 2018 byl pro činnost mladých hasičů významný v mnoha ohledech: Díky podpoře našich partnerů (JMK, MŠMT a především také soukromých subjektů) se nám podařilo dovybavit téměř kompletně potřebným sportovním vybavením pro plnění všech disciplín v různých věkových kategoriích pro naši mládež. Dále byly dokončeny úpravy na cvičišti v Luhu včetně nové dráhy pro 4 x 60 metrů překážek a další. Tímto se zlepšily podmínky pro sportovní přípravu samotné mládeže, ale i zjednodušila práce pro naše vedoucí MH a příprava na tréninky a soutěže.

Bohužel i nadále zůstává problém s dopravou vybavení a mládeže na soutěže, kterých každoročně absolvujeme cca 25 po celém okrese. Problém s dopravou mohl být vyřešen i letos, kdy obec Jabloňany získala dotace a mohli jsem do naší obce pořídit zcela nový dopravní automobil (DA pro JSDH). Ten mohl sloužit právě i pro zmiňovanou přepravu vybavení a mládeže. Na základě rozhodnutí Výboru místního SDH a následně zastupitelstva obce však nebyl, i přes předchozí přípravu, schválen finální krok k nákupu nového DA. Naše obec tak, jako jediná v ČR, vracela dotace ve výši 750 tis. Kč a další prostředky zajištěné od sponzorů na nové DA.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *