IMZ OOB autokemp Merkur 20-21.4.2018

Už po čtvrté se naše jednotka JSDH Jabloňany (předurčená k ochraně obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK) zúčastnila výcviku zaměřeného na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Téma letošního výcviku byly povodně a ochrana před nimi. Letošní ročník proběhl v Pasohlávkách v autokempu Merkur u vodní nádrže Nové Mlýny. Z Jabloňan jsme odjížděli v pátek 20.4.2018 před třináctou hodinou.

Po příjezdu do kempu a vstupním školení bezpečnosti práce na nás čekal první úkol. Tím bylo postavení zázemí pro nocování jednotek. Týl byl řešen pomoci nafukovacích stanů.

Týlové zázemí jednotek v podobě nafukovacích stanů.

 

Všech osmnáct jednotek se rozdělilo do šesti týmů. Pět týmů následně začalo plnit zadané úkoly, šestý tým měl po celou dobu na starost týlové zázemí. Zajišťovali ohřev a výdej stravy, dohled nad prostorem výcviku a nakonec měli za úkol i sbalení zázemí jednotek.

Naše jednotka začala po svačině okolo 18 hodiny plnit první zadaný úkol. Tím byla stavba protipovodňových stěn ze systémů firem Gumotex a Rubena – mobilní hráze plněné vodou a systém hliníkových prvků používaných například v pražských nábřežích jako ochrana proti povodni. Jedná se zajímavé alternativy ke standardní stěně z pytlů s pískem.

Práce s vybavením čerpacího kontejneru.

Druhé páteční stanoviště bylo seznámení s čerpadlovým kontejnerem a obsluhou jeho čerpadel. Během padesáti minut jsme museli za pomocí čerpadel z kontejneru vytvořit čerpací stanoviště a zamezit tak přelivu hráze vodní nádrže. Zde jsme již pracovali za tmy, proto jsme řešili i osvětlení prostoru pomocí osvětlovacího balonu.

Po ukončení tohoto stanoviště v 21 hodin následoval úklid materiálu a přesun na večeři připravenou týlovými jednotkami. Po večeři již následoval zasloužený odpočinek po náročném a velmi slunném dni a diskuze zúčastněných k výbavě OOB nebo výcviku.
Druhý den po snídani jsme pokračovali na třetím stanovišti, kde jsme za pomocí našeho vybavení měli provést nasvětlení místa události. Po splnění úkolu jsme měli možnost porovnat různé druhy osvětlení. Dále nám zde operační důstojníci předvedli mobilní operační středisko, včetně nahlášení fiktivní události a její následné řešení.

Na čtvrtém stanovišti jsme se seznámili s prací na vodě. Procvičili jme si práci s člunem, základy pádlování, záchranu tonoucího a způsoby jeho bezpečného vytažení do člunu. Zde jsme využili vybavení z druhého povodňového kontejneru. Mnozí z nás poprvé vyzkoušeli práci ve vodě v suchém obleku a letos poprvé se tak v suchu vykoupali v přírodní vodě.

Záchrana tonoucí osoby.

Jako poslední jsme měli možnost procvičit si základy lanové techniky, sebejištění a práci ve výšce. Závěrem proběhl úklid materiálu, vyhodnocení celého cvičení a před 14 hodinou postupný odjezd jednotek domů.

Naše pětičlenné družstvo ve složení: Petr Machač, Jan Horák, Jaroslav Machač, František Petržela a Lukáš Vlach. Po oba dny jsme spolupracovali ve skupině s jednotkami z Bořitova a Okrouhlé.

Této odborné přípravy se účastnila víc jak stovka členů dobrovolných jednotky z Blížkovic, Bořitova, Brankovic, Brna-Černovic, Brna-Slatiny, Dobročkovic, Drnovic, Chvalovic, Jabloňan, Kobylí, Moravského Žižkova, Okrouhlé, Olomoučan, Švábenic, Těšan, Uhřic, Žeravic a Židlochovic. Na přípravě a realizaci dvoudenního výcviku spolupracovalo na pět desítek osob z řad HZS Jmk. Těm patří naše poděkování za kvalitně připravený výcvik, který měl pro účastníky velký přínos.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.